MH P-kull

Håll markören på siffran, för att se beskrivning.

Patos Phoenix Priamos Pinto Pippi
1a. Kontakt, hälsning 4 4 4 3 4
1b. Kontakt, samarbete 3 4 3 3 4
1c. Kontakt, hantering 4 4 4 4 4
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4 4
2b. Lek 1, gripande 4 4 4 4 4
2c. Lek 1, dragkamp 3 5 5 5 5
3a. Jakt, förföljande 4 4 3 1 4
3b. Jakt, gripande 3 3 2 1 3
4. Aktivitet, 2 4 4 4 3
5a. Avst.lek, intresse 3 3 2 5 4
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5 2 5 5 5
5d. Avst.lek, leklust 5 4 5 5 5
5e. Avst.lek, samarbete 3 3 3 3 4
6a. Överraskn. rädsla 2 3 2 2 2
6b. Överraskn. hot/agg. 3 2 1 2 2
6c. Överraskn. nyfikenhet 3 4 5 3 3
6d. Överraskn. kvarstående rädsla 2 1 1 1 1
6e. Överraskn. kvarstående intresse 1 1 1 1 1
7a. Ljudkänsl. rädsla 2 3 3 2 3
7b. Ljudkänsl. nyfikenhet 5 5 5 5 3
7c. Ljudkänsl. kvarstående rädsla 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl. kvarstående intresse 2 1 2 1 1
8a. Spöken, hot/agg. 1 3 2 2 1
8b. Spöken, kontroll 2 4 4 3 1
8c. Spöken, rädsla 2 2 2 1 1
8d. Spöken, nyfikenhet 3 2 2 5 2
8e. Spöken, kontakt 2 3 4 2 2
9a. Lek 2, leklust 4 5 4 4 4
9b. Lek 2, gripande 4 4 4 4 4
10. Skott, 1 1 1 1 1