Monthly Archives: februari 2021

Untitled

1 2 3 4 5 1a. Kontakt Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv el. besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande,ex hoppar,gnäller, skäller 1b. KontaktSamarbete Följer ej med trots upprepade försök att...

spacer