Statistik över 52 avkommor

MH Statistik H – O kullen

Statistik över 52 avkommor (H – O) MH fördelat på 8 kullar och 4 olika tikar
Spinoys Gaia, Spinoys Hexa, Spinoys Kleopatra, Wirabruks Cheza

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,075 3,6 0,575
Aggressivitet 1,575 1,9 -0,325
Socialitet 3,525 3,4 0,125
Jaktintresse 3,7 2,8 0,9
Lekfullhet 4,0 3,4 0,6

 

Ytterligare 2 testade kullar med vardera 6 (F) + 1 (G) testad avkomma efter Agatha-Christie som inte finns med i statistiken

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,3 3,6 0,3
Aggressivitet 2,0 1,9 0,1
Socialitet 3,5 3,4 0,1
Jaktintresse 2,4 2,8 -0,5
Lekfullhet 2,2 3,4 -1,2

 

Min F kull (Född 1998) fick mig att inse att jag behövde tänka till i avelsarbetet för att minska rädslorna samt få en större leklust. För övrigt var det bussiga och snälla hundar som inte var till så stort besvär

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,2 3,6 0,4
Aggressivitet 2,1 1,9 -0,2
Socialitet 3,5 3,4 0,1
Jaktintresse 2,2 2,8 -0,7
Lekfullhet 1,9 3,4 -1,5

 

Den ensamma avkomman var i min G kull (Född 2002) är svår att mäta en kullstatistik på då hon var ensam men gjorde ett bra MH som visade ett bra resultat.

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,6 3,6 0
Aggressivitet 1,3 1,9 -0,6
Socialitet 3,7 3,4 0,3
Jaktintresse 4,0 2,8 1,1
Lekfullhet 3,8 3,4 0,4