MT L kull

Mentaltest

Laios Larissa
Samarbete Föraren 2 3
Samarbete Testledaren 3 4
Gripa ta tag 5 m 5 3
Gripa ta tag 40 m 5 1
Gripa hålla 5 m 3 3
Gripa hålla 40 m 3 1
Gripa slita dra 5 m 5 3
Gripa slita dra 40 m 5 1
Förföljande 5 5
Förföljande gripande 4 3
Uthållighet 2 5
Social självsäkerhet 5 5
Social nyfikenhet 5 3
Socialt samspel 5 2
Handlingsförmåga 5 5
Anpassningsförmåga 4 5
Koncentration 3 5
Avreaktion 5 4
Minnesbilder 4 5
Rädsla 5 4
Aggressivitet 3 4
Nyfikenhet 5 3
Skott 5 5
Hot imp betenden 5 5
Poäng 510 464
Godkänd Ja Ja
Godkänd Exteriör Ja
Korad Ja