MT Chess

Chess
Mentaltest för Wirabruks Cheza
Norrköping 2012 07 21 Domare: Krister Wall och Chatrine Hoff
Tranås 2012 09 15 Beskrivare: Jesper Andersson

Chess
Samarbete Föraren 5
Samarbete Testledaren 5
Gripa ta tag 5 m 4
Gripa ta tag 40 m 3
Gripa hålla 5 m 5
Gripa hålla 40 m 5
Gripa slita dra 5 m 3
Gripa slita dra 40 m 3
Förföljande 5
Förföljande gripande 5
Uthållighet 2
Social självsäkerhet 3
Social nyfikenhet 4
Socialt samspel 5
Handlingsförmåga 3
Anpassningsförmåga 3
Koncentration 3
Avreaktion 4
Minnesbilder 5
Rädsla 4
Aggressivitet 4
Nyfikenhet 3
Skott 5
Imponer-/hotbeteenden 5
Poäng 444
Godkänd Mentaldel Ja
Godkänd Exteriör Ja
KORAD Ja